Công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn Điện Biên được triển khai thực hiện đảm bảo thống nhất, đầy đủ, kịp thời

Thời gian đăng: 3/15/2023 9:02:45 AM

Ngày 2/3, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm Trưởng đoàn làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác đối ngoại nhân dân và Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; hoạt động của các hội hữu nghị nhân dân và vận động thành lập Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Điện Biên. Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự buổi làm việc.

1.jpeg
Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cho biết: Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên luôn quan tâm, chú trọng và xác định công tác đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột đối ngoại tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và người dân; việc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn đảm bảo thống nhất, đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện lồng ghép công tác đối ngoại nhân dân trong các chương trình, kế hoạch hành động về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, công tác phi chính phủ nước ngoài, kế hoạch thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về di cư tự do của Liên hợp quốc, công tác dân vận, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa,…
UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai phong trào kết nghĩa giữa các cụm dân cư hai bên biên giới giữa tỉnh Điện Biên - tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), tỉnh Điện Biên - các tỉnh Bắc Lào. Tỉnh Điện Biên đã duy trì và đẩy mạnh quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục và đào tạo, y tế, nông nghiệp, an ninh, quốc phòng, góp phần xây dựng, củng cố tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.
Với Nhân dân các địa phương Trung Quốc, từ năm 2018 đến nay, tỉnh Điện Biên tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam. Các cấp, ngành, địa phương hai bên đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác,...
Với Nhân dân các địa phương của Thái Lan, tỉnh Điện Biên đã tích cực đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Nan, tỉnh Chiềng Rai và một số tỉnh phía Bắc Thái Lan. Hai bên thường xuyên cử đoàn cán bộ, doanh nghiệp, các vận động viên, diễn viên sang thăm, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại mỗi bên góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, mở rộng hợp tác thương mại phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Với Nhân dân địa phương các nước khác, tỉnh Điện Biên đã chủ động mở rộng phát triển quan hệ với nhiều đối tác nước ngoài nhằm cụ thể hóa chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ đối tác và củng cố, phát triển các hoạt động đối ngoại Nhân dân với các nước theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, qua đó đã chủ động thông tin, tuyên truyền, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng.
Trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tỉnh Điện Biên đã ban hành, tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025; tích cực trao đổi, cung cấp thông tin đến cơ quan đầu mối vận động viện trợ ở Trung ương và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Tỉnh đã chỉ đạo đơn vị đầu mối về vận động viện trợ và các cơ quan có liên quan thường xuyên trao đổi thông tin, tranh thủ sự giới thiệu của Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) để tiếp nhận thực hiện các dự án phù hợp với định hướng và điều kiện của tỉnh; rà soát, xây dựng danh mục chương trình, dự án, kế hoạch vận động hợp tác trong từng lĩnh vực nhằm chủ động tìm kiếm, vận động các đối tác. Thực hiện nghiêm túc cam kết với đối tác, triển khai hiệu quả các dự án đã được phê duyệt; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác hoạt động đúng quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phi chính phủ nước ngoài.
Công tác phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào gắn với công tác đối ngoại nhân dân được chú trọng. Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Điện Biên được thành lập năm 2008. Hội thường xuyên liên hệ, tiếp thu chỉ đạo của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào để nắm bắt kịp thời sự chỉ đạo về chủ trương cũng như công tác chuyên môn của Hội.
Tỉnh Điện Biên đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện để tỉnh có thể tham gia Đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đi xúc tiến vận động viện trợ, tìm hiểu, tiếp xúc với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài mới hoặc chưa hoạt động trên địa bàn tỉnh để giới thiệu và thiết lập quan hệ hợp tác; hỗ trợ tỉnh Điện Biên kết nối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có ngân sách lớn, dài hạn, hoạt động trong những lĩnh vực mà tỉnh đang ưu tiên đến khảo sát, triển khai thực hiện dự án.
dsf.jpeg
Bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh Điện Biên đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân; đồng thời mong muốn tỉnh Điện Biên tiếp tục khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Bà Nguyễn Phương Nga cũng đề nghị tỉnh Điện Biên sớm thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Điện Biên trong thời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: Minh Thùy

Nguồn tin:

 • HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • THƯ VIỆN VIDEO
 • Giải thưởng Thông tin đối ngoại lần thứ 2
 • Điện Biên
 • LIÊN KẾT WEBSITE