Điện Biên ban hành Kế hoạch công tác Thông tin đối ngoại năm 2023

Thời gian đăng: 2/21/2023 10:35:37 AM

Ngày 18/01/2023, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND triển khai công tác Thông tin đối ngoại năm 2023. Qua đó, nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người Điện Biên và những tiềm năng thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đến với bạn bè trong nước và ngoài nước.

Kế hoạch đề ra 06 nội dung hoạt động chủ yếu, gồm: Thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, cơ chế chính sách ưu đãi và thu hút đầu tư của tỉnh. Thông tin về các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh làm việc tại nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến làm việc tại tỉnh; các chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động giao lưu văn hóa, ký kết chương trình phối hợp công tác của các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp trong tỉnh với các tổ chức chính trị, xã hội địa phương, doanh nghiệp nước ngoài; tình hình hội nhập quốc tế của tỉnh Điện Biên. Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quyền con người; tình hình, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuyên truyền, quảng bá về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia. Đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái.

Đồng chí Lò Văn Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Lào.
Hình thức triển khai thực hiện gồm: Tuyên truyền trên báo chícác nền tảng số và mạng xã hội. Quảng bá tại Cụm TTĐN tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang; qua các sản phẩm TTĐN; qua tổ chức các cuộc triển lãm, hội nghị, hội chợ thương mại ở nước ngoài, khu vực biên giới và thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào và Trung Quốc. Lồng ghép qua các Đề án hỗ trợ, hợp tác giúp đỡ với các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và các tỉnh Đông Bắc - Thái Lan; qua các đoàn công tác của tỉnh làm việc tại nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến làm việc tại tỉnh.

Để các hoạt động TTĐN được thực hiện đảm bảo thống nhất, hiệu quả đồng bộ UBND tỉnh giao các Sở, ngành, các cơ quan thông tin báo chí của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nội dung Kế hoạch của tỉnh, chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động TTĐN của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; thực hiện tốt công tác Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí. Đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động TTĐN năm về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, triển khai hiệu quả Kế hoạch./.

Tác giả: Tin, ảnh: Thu Hà

Nguồn tin:

 • HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • THƯ VIỆN VIDEO
 • Giải thưởng Thông tin đối ngoại lần thứ 2
 • Điện Biên
 • LIÊN KẾT WEBSITE