Sáu nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc

Thời gian đăng: 12/12/2016 5:06:21 PM

Ngày 4-4, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức tại Hà Nội đã kết thúc sau hai ngày làm việc.

Hơn 20 báo cáo và tham luận của đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương về ba nội dung nêu trên đã nêu bật được những nỗ lực, kết quả đạt được cũng như hạn chế, thiếu sót trong hoạt động và điều hành các công tác này trong năm qua; đồng thời nhất trí những kế hoạch, biện pháp đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động này.

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại nêu lên bốn hạn chế cần khắc phục trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc. Ðó là: nội dung thông tin chưa phong phú, sức thuyết phục không cao, chưa có đầu mối nghiên cứu. Cơ chế chỉ đạo, điều hành, phối hợp của các lực lượng tham gia tuyên truyền còn lúng túng. Còn bị động trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chưa thật sự gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội. Việc ứng dụng công nghệ mới phục vụ công tác này còn chậm. Việc giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người cũng như công cuộc đổi mới của Việt Nam còn hạn chế.

Ðồng chí Ðinh Thế Huynh đã nêu ra sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, cần xây dựng và triển khai hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại năm 2012 và giai đoạn 2012-2020 theo kết luận của Bộ Chính trị về "Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020".

Hai là, tập trung tuyên truyền sâu, rộng về các sự kiện trọng đại của đất nước, các kỷ niệm năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước.

Ba là, tiếp tục mở rộng thông tin đối ngoại; tuyên truyền về biển, đảo, phân giới và cắm mốc biên giới trên đất liền. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan đại diện thông tấn, báo chí của Việt Nam ở nước ngoài, mở rộng hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí có uy tín trong khu vực và thế giới để tuyên truyền chân thật về tình hình Việt Nam, về chủ trương, chính sách đối ngoại của Ðảng và Nhà nước ta.

Bốn là, tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu thù địch, những thông tin và quan điểm sai trái xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, nhất là về chủ quyền biên giới quốc gia, về vấn đề Biển Ðông, về các vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền.

Năm là, công tác tuyên truyền về biển, đảo bao giờ cũng là công việc hết sức khó khăn, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, có sức thuyết phục cao. Ðấu tranh với các thế lực thù địch âm mưu sử dụng vấn đề phức tạp về biên giới lãnh thổ hòng chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị trong nước và làm tổn hại quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Sáu là, tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức tốt lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành thông tin đối ngoại; đẩy mạnh phổ biến những kiến thức lịch sử, cơ sở pháp lý, chủ trương của Ðảng và Nhà nước ta về biển, đảo, phân giới.

* Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo T.Ư đã tuyên dương và trao Bằng khen của Ban tặng 38 tập thể và 37 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2011.

Nguồn tin: vietnamembassy-israel.org/

 • HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • THƯ VIỆN VIDEO
 • Giải thưởng Thông tin đối ngoại lần thứ 2
 • Điện Biên
 • LIÊN KẾT WEBSITE