Cửa khẩu Biên giới Tây Trang

Thời gian đăng: 12/12/2016 11:15:06 AM

Cửa khẩu quốc tế Tây Trang cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ 38km theo Quốc lộ 279... Cửa khẩu quốc tế Tây Trang cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ 38km theo Quốc lộ 279, cách trung tâm huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ 35km theo quốc lộ 42 của Lào.

    Cửa khẩu quốc tế Tây Trang cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ 38km theo Quốc lộ 279, cách trung tâm huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ 35km theo quốc lộ 42 của Lào.
Từ đây đi theo các quốc lộ của Lào sẽ tới các tỉnh của Thái Lan. Ngoài việc tạo cơ hội để nhân dân các dân tộc hai nước phát triển kinh tế - xã hội, cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã và đang góp phần quan trọng trong việc liên kết và phát triển du lịch giữa tỉnh Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào nối với Luông Pra Băng và Viên Chăn, đặc biệt là thu hút khách du lịch.
       Trong thời gian tới lượng khách du lịch từ Việt Nam sang Lào và ngược lại qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang sẽ ngày một đông hơn.

  Cửa khẩu quốc tế Tây Trang cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ 38km theo Quốc lộ 279, cách trung tâm huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ 35km theo quốc lộ 42 của Lào.
Từ đây đi theo các quốc lộ của Lào sẽ tới các tỉnh của Thái Lan. Ngoài việc tạo cơ hội để nhân dân các dân tộc hai nước phát triển kinh tế - xã hội, cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã và đang góp phần quan trọng trong việc liên kết và phát triển du lịch giữa tỉnh Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào nối với Luông Pra Băng và Viên Chăn, đặc biệt là thu hút khách du lịch.
       Trong thời gian tới lượng khách du lịch từ Việt Nam sang Lào và ngược lại qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang sẽ ngày một đông hơn.

Nguồn tin: dulichdienbien.vn

 • HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • THƯ VIỆN VIDEO
 • Giải thưởng Thông tin đối ngoại lần thứ 2
 • Điện Biên
 • LIÊN KẾT WEBSITE