Ban hành Kế hoạch Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2017

Thời gian đăng: 12/21/2016 9:47:05 AM

Nhằm tiếp tục thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Điện Biên; giới thiệu, quảng bá vùng đất, con người Điện Biên, những tiềm năng thế mạnh về lịch sử, văn hóa, chính sách đầu tư…đến các nước trong khu vực và trên thế giới. Ngày 12/6/2014, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2017.

b.jpg

Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ - địa điểm được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước

đến tham quan tìm hiểu. (ảnh: Kiều Trang)

Nội dung triển khai Kế hoạch Thông tin đối ngoại giai đoạn 2015 - 2017 tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách phục vụ công tác quản lý thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại; biên soạn tài liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại; xây dựng và quảng bá hình ảnh của tỉnh Điện Biên ra cả nước và thế giới; Xây dựng nội dung thông tin đối ngoại bằng tiếng dân tộc cho các đài truyền thanh truyền hình cấp huyện; Sơ kết thông tin đối ngoại giai đoạn 2015-2017. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Kế hoạch là 20,14 tỷ đồng được cấp từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của tỉnh, ngân sách trung ương và các nguồn kinh phí khác.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì thực hiện, có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại hàng năm và hướng dẫn các cơ quan đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo mục đích yêu cầu đề ra.

Nguồn tin: dic.gov.vn

 • HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • THƯ VIỆN VIDEO
 • LIÊN KẾT WEBSITE