Đồng ý tiếp nhận 850 triệu đồng do tổ chức AFK/Mỹ tài trợ

Thời gian đăng: 12/27/2016 7:47:14 AM

Vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 1469/QĐ-UBND, đồng ý tiếp nhận 850 triệu đồng để triển khai dự án “Hỗ trợ sức khỏe dinh dưỡng Aid for kids” tại tỉnh Điện Biên.

Theo đó, dự án sẽ thực hiện trong 3 năm (từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2019), do Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe - Sở Y tế tỉnh Điện Biên triển khai, thực hiện tại địa bàn Huyện Mường Ảng với các nội dung hoạt động: Tổ chức câu lạc bộ dinh dưỡng; tập huấn kiến thức về chăm sóc dinh dưỡng cho cô nuôi và cô giáo mầm non, cung cấp sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng nặng dưới 5 tuổi; đánh giá tình trạng trẻ suy dinh dưỡng thụ hưởng từ dự án.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, tổ chức AFK/Mỹ và các đơn vị có liên quan tiếp nhận nguồn tài trợ để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch hoạt động đã được xây dựng đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước và của nhà tài trợ./.

Nguồn tin: dic.gov.vn

 • HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • THƯ VIỆN VIDEO
 • LIÊN KẾT WEBSITE