Tiếp nhận 6,9 tỷ đồng nguồn tài trợ của tổ chức FHI 360

Thời gian đăng: 12/27/2016 7:48:21 AM

Ngày 16/11/2016 UBND tỉnh Điện Biên đã ký Quyết định số 1445/QĐ-UBND đồng ý tiếp nhận 6,9 tỷ đồng để triển khai dự án “Hỗ trợ kỹ thuật hướng tới chương trình phòng, chống HIV/AIDS bền vững” tại tỉnh Điện Biên do Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế FHI 360 tài trợ.

Theo đó, thời gian thực hiện dự án: Từ 01/10/2016 - 30/9/2017; đơn vị thực hiện dự án: Thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay và các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Ảng, Mường Chà, Tủa Chùa, Mường Nhé, Nậm Pồ. Nội dung hoạt động của dự án: Triển khai các hoạt động tiếp cận cộng đồng, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS nhằm đạt được các chỉ tiêu 90-90-90; đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình phòng chống  HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Tổ chức FHI 360 và các đơn vị có liên quan tiếp nhận nguồn tài trợ và triển khai thực hiện các hoạt động của dự án theo đúng kế hoạch hoạt động đã được xây dựng, đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Nhà tài trợ./.

Nguồn tin: dic.gov.vn

 • HỆ THỐNG VĂN BẢN
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/KH-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • Số/Ký hiệu: 123/BC-UBND
  Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc xin ý kiến kế hoạch phát triển CNTT năm 2017
 • THƯ VIỆN VIDEO
 • LIÊN KẾT WEBSITE